TBMM TV

Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyetlerini yansıtmak amacıyla 1994 yılında kurulan TBMM TV, 2006 yılında TBMM Genel Sekreterliği teşkilat Yasasında yapılan değişiklikle Müdürlük halini almış olup, 2011 yılında TBMM Genel Sekreterliği teşkilat Yasasında yapılan değişiklikle Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığına bağlı TV Birimi halini almıştır. TBMM TV görev yönünden Başkan ve Yayın Kurulu’na, idari yönden Genel Sekreterliğe bağlıdır.

YAYIN DANIŞMA KURULU

Başkanın başkanlığında, başkanın seçeceği bir başkanvekili, Başkanlık Divanı’nın seçeceği üç kâtip üye ve iki idare amirinden oluşur. Kurul ayda bir kez olağan, gerekli görüldüğü hallerde ise olağanüstü toplanır. Kurul; - Televizyonun ihtiyaç duyacağı konularda hazırlanan yönetmelik, yönerge gibi düzenleyici taslakları, yıllık genel yayın plan taslağını görüşür,
- TBMM TV yayınlarının değerlendirir, yayın ve hizmetlerin geliştirilmesini sağlayıcı tedbirleri belirler, Müdürlüğünün sorun ve önerilerini görüşür,
- TRT ile yapılacak protokol Kurul tarafından hazırlanır. Kamu ve özel kuruluşlar tarafından hazırlanan, hazırlatılan ve yayınlanmasında kamu yararı görülen program ve yayın materyalinin yayınlanmasına Kurul tarafından karar verir,
- Satın alınacak program ve yayın materyali ile ilgili kararları veren Kurul, yayın ve arşiv materyalinin satış fiyatları ile kiralama ücretlerinin belirlendiği Televizyon Hizmetleri Ücret Tarifesini çıkarır.

TBMM TV Resmi İnternet Sitesi
© 2011 TBMM
Bilgi İşlem Başkanlığı